[trx_block color=”#ffffff” bg_color=”#9b47a1″ font_size=”16pt”]

Gelukkig zijn niet alle kinderen te dik of te zwaar (1 op de 7) maar het zijn er te veel.

[/trx_block]

 

Onbewust maken ouders, kinderen en schoolleiding keuzes die de gezondheid nadelig beïnvloeden:

  • Als gevolg van overgewicht bestaat er een grotere kans op hart- en vaatziekten, botontkalking, diabetes, gewrichtsklachten en hoge bloeddruk;
  • Obesitas (extreem overgewicht) moet voorkomen worden en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen;
  • Overgewicht leidt tot verminderde (school) prestaties;
  • Overgewicht leidt tot pest- en onzeker gedrag;
  • De Rijksoverheid erkend overgewicht als een serieus probleem waar iets aan gedaan moet worden
[trx_title font_size=”1em”]Wat kan de school ermee?[/trx_title]

De school heeft de mogelijkheid om in haar onderricht (meer) 583x2345628518aandacht te schenken aan voeding en beweging. Informatie over voeding en beweging is aan te vragen bij het Voedingscentrum of bij de GGD.

De school kan als zij een kantine heeft of deze van plan is te creëren kiezen voor de “gezonde kantine”. De gezonde kantine kan wel minder gezonde artikelen leveren maar kiest er bewust voor deze niet op de voorgrond te laten komen. De OR en MR kan op dit punt ook een belangrijke rol tot het behalen van doelstellingen vervullen.

Wat kan ik voor de school betekenen?

Samen met de school kan ik een advies geven of de eventuele getroffen maatregelen afdoende zijn. Als blijkt dat mijn advies aangeeft dat dit onvoldoende is en u mijn advies overneemt, dan kan ik voor u een plan van aanpak maken waarmee gezonde voeding en beweging ingebed worden in uw schoolbeleid.

Direct beginnen?

Er zijn ook snelle interventies mogelijk denk hierbij aan smaaklessen op school waarmee kinderen weer leren wat de smaak van producten is. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders vinden dat ze al het goede voorbeeld geven op het gebied van eten en bewegen, ook al blijkt dat in de praktijk niet altijd zo te zijn.

Ouderavonden

Ouderavonden zijn vaak toch al moeilijk vol te krijgen, wat dacht u bijvoorbeeld van een voorlichting over pestgedrag en over- of ondergewicht ?
Een voorlichting over voeding, beweging en leefstijl gericht op (jonge) gezinnen of juist sturend op voorbeeldgedrag van ouders.

Waarom een BGN-gewichtsconsulent voor mijn school?
Iedereen weet toch wat gezonde voeding is ? De noodzaak voor het convenant overgewicht geeft aan dat dit onvoldoende bekend is.
Mijn motto is “gezond eten en bewegen kun je leren” en belangrijker voor gezonde mensen “nooit meer een dieet!”.

Het vinden van een duurzame goede balans tussen gezonde voeding, beweging en leefstijl is en dat zal u ook (er) of herkennen complex. Voedingsdeskundigen zoals gewichtsconsulenten en diëtisten hebben hier jaren voor gestudeerd en zijn middels hun kennis en ervaring in staat door het vinden van juiste balans tussen voeding, beweging en leefstijl kinderen een beter leven te geven.

Wat is het resultaat?

Op het gebied van overgewicht kan uw school een school zijn die overgewicht in haar beleid heeft ingebed. Hierdoor stijgt uw school in waarde en aanzien.
Kinderen op uw school zullen fitter zijn, zekerder, lekkerder in hun vel zitten en nog beter weten wat goed voor ze is.

Hoe werkt het?

Het zal maatwerk worden waarbij deels de school een rol heeft en de ouders van kinderen met onder- of overgewicht een rol hebben. Worden de kosten door de zorgverzekeraar vergoed? Kosten voor de behandeling(en) van de kinderen worden door veel zorgverzekeraars vergoed.

Zijn er subsidies voor dit project?

De gemeente heeft een gezondheidsbeleid waar 12 scholen in twee jaar tijd voor in aanmerking komen. De kosten die daarmee gemoeid zijn worden gedekt door de gemeenten. Het subsidieaanbod, specifieke regelingen, bijdragen in projecten vanuit de overheid kunnen per dag anders zijn. Inzage in actuele subsidies en subsidiemogelijkheden of regelingen worden omdat dit specialistische aangelegenheden zijn veelal door de overkoepelende organisaties aangeboden.

[trx_quote]Het percentage kinderen dat te dik is, stijgt steeds sneller.Van de kinderen tussen de 4 en 20 jaar oud heeft 12% in 2015 overgewicht,  waarvan 3% obesitas. Jongens hebben iets vaker overgewicht dan meisjes. Deze percentages zijn gebaseerd op zelf gerapporteerde cijfers van het CBS.
Dit levert niet alleen de nodige gezondheidsproblemen op, maar heeft ook veel invloed op het geluksgevoel van de kinderen.

Zelfvertrouwen
De stichting Lekker Vel probeert hier verandering in te brengen door het organiseren van zomerkampen voor te dikke kinderen. Hier leren de kinderen niet alleen hoe ze minder en gezonder kunnen eten, maar krijgen ze ook meer zelfvertrouwen en worden ze weerbaarder gemaakt tegen pesterijen.

Volwassenen
Overgewicht of de extreme vorm daarvan, obesitas, neemt in Europa epidemische vormen aan. In 2020 heeft de helft (50,0%) van de Nederlanders van 20 jaar en ouder overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 13,9% van de Nederlanders obesitas. Deze cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht.[/trx_quote]

(06) 28 30 82 88 Contact

Wil je mijn hulp
inschakelen?